​Ansvarsfriskrivning och rättsligt meddelande

1. Användning av COWIs webbplats

Läs detta meddelande innan du använder COWIs webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till informationen i detta meddelande.

Kontakta COWI om du har frågor om detta meddelande eller om webbplatsens policyer eller din användning av webbplatsen.

2. Sekretess
Tillämpningsområde
Integritetspolicyn tillämpas på all information som skickas till eller samlas in från COWIs webbplats. Målet med integritetspolicyn är att skydda webbplatsens användare och att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Personuppgifter
De interaktiva funktionerna på COWIs webbplats kräver att användarna uppger personuppgifter som namn, postadress, e-postadress osv.

Vi använder denna kontaktinformation enbart för att skicka den begärda informationen till användaren eller för att behandla den aktuella informationen i enlighet med användarens begäran. Informationen kommer inte att delas med eller säljas till tredje part. Vidare raderar COWI regelbundet all information som samlas in via vår webbplats.

Icke efterfrågad information
Icke efterfrågade jobbansökningar och relaterat material kommer att hanteras konfidentiellt och betraktas som personuppgifter – se ovan. Andra icke efterfrågade kommentarer eller icke efterfrågat material som skickas till denna webbplats eller som på annat sätt lämnas till COWI i samband med denna webbplats kommer att hanteras som icke-konfidentiell information och kan utan begränsningar eller betalningar användas av COWI.

Anonymitet
Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. COWI är inte ansvarig för integritetspolicyerna på sådana webbplatser.

3. Ansvarsfriskrivning

Innehåll och tillämpningsområde
Denna webbplats är tänkt som en introduktion till COWIs aktiviteter och är därför endast avsedd som allmän vägledning.

Vi strävar efter att se till att allt innehåll på webbplatsen är korrekt och aktuellt. Informationen på denna webbplats tillhandahålls dock ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet” och COWI ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för att innehållet är korrekt.

COWI förbehåller sig rätten att avbryta tillhandahållandet och underhållet av webbplatsen och dess innehåll utan föregående meddelande.

Begränsning av ansvar
COWI kan inte hållas ansvarigt för några direkta, indirekta eller tillfälliga förluster eller följdförluster som uppkommer i samband med tillgången till, användningen av eller förlitandet på något innehåll på denna webbplats eller på webbplatser som denna webbplats är länkad till, oberoende av om sådant innehåll är korrekt eller fullständigt. Följaktligen kommer inte COWI att betala något skadestånd på grund av sådan användning av eller sådant förlitande på något innehåll på denna webbplats.

COWI frånsäger sig all kontroll över, allt samband med och allt godkännande av webbplatser som denna webbplats är länkad till. Vidare är inte COWI ansvarigt för innehållet på webbplatser som denna webbplats länkar till.

4. Immateriella rättigheter
Upphovsrätt
Material som presenteras på denna webbplats får laddas ned endast för icke-kommersiell användning för personligt bruk under förutsättning att alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter respekteras och upprätthålls.

Det är inte tillåtet att kopiera, återge, återpublicera, ladda upp, posta, överföra eller på något som helst sätt, inklusive via djuplänkar, distribuera innehållet på denna webbplats, inklusive text, bilder, ljud- och videofiler för offentlig eller kommersiell användning eller kommunikation utan föregående skriftligt godkännande från COWI.

Varumärken
De varumärken och logotyper som presenteras på denna webbplats tillhör COWI. Inget på denna webbplats ska betraktas som ett beviljande, vare sig underförstått eller på annat sätt, av en licens eller rätt att använda något av de varumärken som presenteras på denna webbplats utan föregående skriftligt godkännande från COWI.

5. Lagval och tvister
Detta meddelande och innehållet och användningen av denna webbplats faller uteslutande under dansk lag, och eventuella tvister som uppstår med anledning av eller i samband med användning av denna webbplats ska lösas uteslutande av danska domstolar.

 

Personuppgifter

Personuppgifter sparas av COWI i maximalt 12 månader.
Mer om hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa om på sidan rörande hantering av personuppgifter.