Hem / Skip Navigation LinksKalender / Frukostseminarie Buller i planeringen Göteborg 23 maj

Frukostseminarie Buller i planeringen Göteborg 23 maj

Foto:
Frukostseminarie Buller i planeringen Göteborg 23 maj
Plats:
COWI Göteborg, Skärgårdsgatan 1
Från:
23/05/2017 07:30
Till:
23/05/2017 09:15
Beskrivning:
Frukostseminarie

​COWI bjuder in till en serie av frukostseminarier med syfte att öka kunskapen om hållbar samhällsutveckling och skapa värdefulla möten.

Varmt välkommen till frukostseminarium den 23 maj om Buller i planeringen.

Buller får en allt större betydelse i samhällsutvecklingen i samband med att det finns en stor enighet om att vi behöver skapa ett mer hållbart samhälle.

Såväl miljöbalken som PBL innehåller uttryckliga krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet. Buller kan få konsekvenser för människors hälsa och ska idag därför alltid vägas in i bedömningen vid byggnationer och planläggning.

Under 2015 infördes nya riktvärden för hantering av trafikbuller vid planering av nya bostäder. Den 27 mars i år 2017 annonserade Bostadsministern att dessa riktvärden kommer att justeras igen från och med 1 juli.

I samband med detta kallar COWI till detta frukostseminarium som fokuserar på vad de kommande justeringarna och nuvarande tillämpning av gällande regler innebär. Vi använder vår erfarenhetsbank från pågående och avslutade projekt tillsammans med en diskussion angående den kommande justeringen.

Martin Knape från Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad kommer att berätta om stadens arbete med buller i planeringen.

Program

  • 07.30 Ekologisk frukost
  • 08.00 Välkommen till COWI
    Buller i planeringen
  • 08.45-09.15 Tid för fortsatt diskussion

E-posta din anmälan med namn, företag och eventuella matpreferenser senast 19 maj till miljo.goteborg@cowi.com.

Frukostseminariet kommer att hållas av specialister från COWI

 

specialister_buller.jpg 

            Kristoffer Hultberg                  Maria Holmes

 

Vill du få information om våra kommande frukostseminarier? Anmäl ditt intresse redan nu till miljo.goteborg@cowi.com för att få mer information eller ge förslag på ämnen ni vill ta upp till diskussion.