Hem / Skip Navigation LinksKalender / Frukostseminarium Vatten - beroende och sårbarhet i Göteborg 5 oktober

Frukostseminarium Vatten - beroende och sårbarhet i Göteborg 5 oktober

Foto:

Den 5 oktober håller COWI i Göteborg frukostseminarium Vatten - beroende och sårbarhet

Frukostseminarium Vatten - beroende och sårbarhet i Göteborg 5 oktober
Plats:
COWI Göteborg, Skärgårdsgatan 1
Från:
05/10/2017 07:30
Till:
05/10/2017 09:15
Beskrivning:
Frukostseminarie

COWI bjuder in till en serie av frukostseminarier med syfte att öka kunskapen om hållbar samhällsutveckling och skapa värdefulla möten.

Varmt välkommen till frukostseminarium den 5 oktober "Vatten - beroende och sårbarhet".

Vatten får en allt större uppmärksamhet i allt från kemiska föroreningar och bakterier till torka, skyfall och översvämningar. Katastrofscenariona visar på sårbarheten i samhället. Men sårbarheten ligger inte bara i att vattenreningsverken måste investera i ny reningsteknik eller att dagvattensystemen måste anpassas till nya förhållanden.

I Sverige är vi dåligt förberedda inför dessa händelser och har ofta levt i en naiv tro om att vi alltid kommer att ha gott, rent vatten och en säker vattenförsörjning. Exempel på motsatsen är de återkommande händelserna med förändrad vattenkvalitet eller vattenbrist. Beroendet och sårbarheten gör att både kommunala verksamheter och privata företag kan komma att drabbas hårt. Denna påverkan medför direkta och sekundära långtgående effekter på samhällsviktiga funktioner och samhällsekonomin.

Med anledning av detta inbjuder COWI till ett frukostseminarium på temat Vatten – beroende och sårbarhet. Vattenberoenden med en inbyggd sårbarhet kommer att belysas och en diskussion kommer att hållas kring hur ett höjt medvetande och förberedelser kan göra att effekten minskas. Vi pratar också om hur företag kan förbereda sig samt dialogen mellan privat och offentlig verksamhet kring dessa frågor.

Föredragshållare är Eva-Marie Abrahamsson, AkrAB och Peter Norberg, COWI AB

 

Program

  • 07.30 Ekologisk frukost
  • 08.00 Välkommen till COWI
    Vatten – beroende och sårbarhet
  • 08.45-09.15 Tid för fortsatt diskussion

Plats: COWI AB, Skärgårdsgatan 1, Göteborg


E-posta din anmälan med namn, företag och eventuella matpreferenser senast 29 september till miljo.goteborg@cowi.com

vatten_seminarie.jpg 

            Peter Norberg, COWI           Eva-Marie Abrahamsson, AkrAB


Välkommen till COWI!


Vill du få information om våra kommande frukostseminarier? Anmäl ditt intresse redan nu till  miljo.goteborg@cowi.com  för att få mer information eller ge förslag på ämnen ni vill ta upp till diskussion.