Hem / Skip Navigation LinksKalender / Transportforum - konferens Linköping 10-11 januari

Transportforum - konferens Linköping 10-11 januari

Foto:

Nordens största årliga konferens för transportsektorn.

Transportforum - konferens Linköping 10-11 januari
Plats:
Linköping Konsert & Kongress
Från:
10/01/2018 10:00
Till:
11/01/2018 15:30
Beskrivning:
 

​​På Transportforum möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande. COWI både ställer ut i monter 28 och finns med i programmet med flera föredragshållare.

 

Föreläsningar och workshops

Onsdag 10 januari

13.15-14.45
SKADESTUEULYKKER OG SIKKER SYKKELPLANLEGNING
Session 74 5_7 Cyklisters säkerhet (alt. Oskyddades säkerhet)
Föreläsare: Lárus Ágústsson
En utförlig studie av cykelolyckor registrerade vid Oslo Skadelegevakt har resulterat i rekommendationer kring bland
annat väggeometri och drift- och underhåll. I studien har inte bara uppgifter kring olyckan, personen och vägförhållandet
tagits med utan även typ av cykel och däck samt mycket annat. I denna föreläsning berättar Lárus om hur studien
genomförts, resultat och analysen kring hur olika faktorer samspelar vid olyckor.
LAAG150.jpg

13.15-14.45  
KAN FYSIK PLANERING OCH NYA MOBILITETSTJÄNSTER GE HÅLLBARA STATIONSSAMHÄLLEN?
Session 33 4_3 Stadsutveckling för framtidens mobilitet
Föreläsare: Martin Elofsson tillsammans med Åsa Hult, IVL
Förtätning i stationsnära lägen är en aktuell fråga i hela Sverige. Det avslutade Vinnovaprojektet ”Hållbara och attraktiva stationssamhällen” har behandlat mobilitet, markanvändning och hållbar livsmiljö som en helhet. Martin och Åsa presenterar här konkreta exempel och verktyg från projektet.
MartinElofsson150.jpg

15.30-17.00
RISIKOFORHOLD I FORBINDELSE MED BUSSTOPPESTEDER
Session 38 5_5 Säkra och trygga skolvägar
Föreläsare: Mathias Sdun
Många olyckor med oskyddade trafikanter, inte minst barn, sker i nära anslutning till busshållplatser. Med videoanalys kan vi få detaljerad information om beteenden redan innan olyckor händer. Olycksregistrering däremot ger endast indikationer om händelseförlopp och beteende i efterhand. Matthias berättar hur och ger exempel utifrån ett uppdrag för Danska Vejdirektoratet.
MSD150.jpg

 

Torsdag 11 januari

09.00-10.30
PARKERINGSANALYSER VED HJÆLP AF DRONER
Session 47 2_3 Nya datakällor till resmönster
Föreläsare: Vibeke Forsting   
Parkeringsanalyser med drönare är snabbare och billigare än traditionella metoder. Stora områden kan inventeras på kort tid, vilket ger säkrare underlag för analyser. Vibeke delar med sig av sina erfarenheter utifrån en inventering i Köpenhamn som visade att uppemot 25 procent av parkeringskapaciteten är upptagen av parkerade bilar som står stilla på samma plats under vardagarna.
VIFO150.jpg

11.00-12.30
FÖRSTUDIE HUVUDGATOR, CENTRALA NACKA
Session 64 2_5 Trafikplanering i praktiken
Föreläsare: Søren Frost och Per Reiland
Genom simuleringar kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för bra flöden av kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklar i korsningar. I den här föreläsningen presenterar Søren de korsningsanalyser som genomförts i centrala Nacka med VISSIM samt de VISWALK-simuleringar som studerat gångrörelser till och från kollektivtrafiken i samma område.
SorenFrost150.jpgperd150.jpg

11.00-12.30    
ENHANCING DRIVER BEHAVIOR – EXPERIENCES FROM CLOSED TRACK EXPERIMENTS
Session 65 2_6 Trafiksimulering
Föreläsare: Erlend Aakre
Genom förändrat förarbeteende kan kapaciteten i cirkulationer och signalkorsningar öka med 25-30 procent samtidigt som trafiksäkerheten bibehålls. Erlend redogör för hur kombinerade experiment, trafiksimuleringar och teoretiska studier visar resultat som vida överstiger vad de mest avancerad trafikkontrollsystemen kan åstadkomma.
ErlendAakre150.png