Hem / Skip Navigation LinksNyheter och medier / Nyheter / COWI stärker miljö- och hållbarhetsarbetet i Stockholm

COWI stärker miljö- och hållbarhetsarbetet i Stockholm

Foto: Susanne Lundqvist

​COWI utvecklar sin miljöverksamhet i Stockholm genom tjänsteområdena Miljöplanering och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Hållbara strategier och resurser samt Miljöteknik.

​För att stärka och utveckla tjänsteområden som har stark efterfrågan på den expansiva Stockholmsmarknaden, har grupperna Miljöplanering och MKB, Hållbara strategier och resurser samt Miljöteknik etablerats i Stockholm.

– Hållbar och långsiktig planering, etablering och förvaltning av våra naturresurser är centralt i samhällsutvecklingen. Vårt arbete inom dessa områden i kombination med vår juridiska expertkompetens, gör att COWI har ett starkt erbjudande, säger Björne Olsson, divisionschef för Miljö på COWI.

Idag arbetar ett 20-tal miljö- och hållbarhetskonsulter på COWI i Stockholm, med stor bredd inom bland annat infrastrukturprojekt, plan- och tillståndsärenden, hållbarhet, akustik och vibrationer samt markmiljö.

– COWI erbjuder strategiskt utformade tjänster som efterfrågas inom den breda samhällsutvecklingen. I vår östliga region med Stockholm som den starkaste drivkraften känns det mycket bra med denna kompetenta närvaro, säger Björne Olsson.

Publicerad: 2017-05-29

Senast uppdaterad: 29.05.2017