Hem / Skip Navigation LinksNyheter och medier / Nyheter / Omfattande investeringar för att förbättra renhållningen i stora städer i Afrika

Omfattande investeringar för att förbättra renhållningen i stora städer i Afrika

Foto: COWI

​COWI har åtagit sig en ledande roll i implementeringen av Lusaka Sanitation Programme, ett program med finansiering från flera bidragsgivare, och andra stora program för sanitet i stadsmiljö i Afrika söder om Sahara. Målet är att förbättra folkhälsan.

​I Zambias huvudstad Lusaka har den snabba befolkningstillväxten och den begränsade kapaciteten lett till att mycket stora delar av stadens befolkning bor i kåkstäder. Det nuvarande avloppssystemet når endast 10-15 procent av befolkningen. Det innebär ett stort hot mot miljön och folkhälsan.

Det ska nu ändras. Med finansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB), KfW, Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken och Zambias regering, har LWSC (Lusaka Water and Sewerage Company) beslutat att investera nästan 240 miljoner euro i infrastruktur för avloppsvatten i den tätbefolkade staden under de närmaste fem åren. COWI är den utvalda konsulten för implementering av projektet i ett konsortium med partners som har kontrakt med EIB.

– Sanitetstjänster är en av de mest förbisedda men nödvändiga delarna av alla städers infrastruktur. De är avgörande för folkhälsan och miljösituationen, och har en positiv inverkan på produktiviteten tack vare de förbättrade hälsoförhållandena. Kort sagt innebär investeringarna en stor förbättring av de allmänna levnadsvillkoren, säger projektdirektören Karsten Vesth-Hansen på COWI.

Byta fokus från vatten till sanitet

Bland de anläggningar som ska byggas inom Lusaka Sanitation Programme finns två avloppsreningsverk med biologiska bäddar, 520 km avloppsledningar, tio decentraliserade avloppsreningssystem, 100 offentliga toaletter och ca 12 000 sanitetsenheter på plats. Sammanlagt förväntas den del av befolkningen som har tillgång till avlopp att fördubblas från den nuvarande nivån.

Stephen Dollery, COWIs teamledare i Lusaka, har arbetat med en rad vatten- och sanitetsprojekt i utvecklingsländer och stödjer ett engagerat fokus på sanitet:

– Under de år jag har arbetat med vattenförsörjnings- och sanitetsprojekt i utvecklingsländer, har vatten- och avloppsverk, lokala myndigheter och regeringar främst fokuserat på vattenförsörjning, eftersom det har uppfattats som ett mer akut behov och ger större avkastning. Det har ofta inneburit att de knappa resurserna inte har räckt till att även ta itu med sanitetsbehoven, med svåra följder för miljö och folkhälsa. Det här projektet innebär en välkommen förändring, säger Stephen Dollery.

Andra stora sanitetsprojekt

Förutom sanitetsprojektet i Lusaka implementerar COWI för närvarande två andra stora stadssanitetsprojekt i Afrika söder om Sahara, ett för Nairobi i Kenya och ett för Mwanza i Tanzania.

– På grund av den snabba urbaniseringen i utvecklingsländerna ser vi äntligen ett ökat fokus på sanitet från regeringar och finansieringsinstitut för storstäder i Afrika. Vi väntar oss att den trenden kommer att fortsätta, till gagn för folkhälsa och produktivitet, säger Karsten Vesth-Hansen.

 

EU.pnglogo.pngEI_bank.png 

Publicerad: 2017-03-21

Fakta

​Förbättrad sanitet finns bland FN:s nyligen antagna mål för hållbar utveckling (6.2) att ”senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer”.

Under 2015 använde 4,9 miljarder människor världen över en förbättrad sanitetsinrättning; 2,4 miljarder gjorde det inte. Under 2015 använde 68 procent av den globala befolkningen förbättrade sanitetsinrättningar jämfört med 59 procent år 2000. Osäker hantering av avföring och avloppsvatten utgör dock fortfarande en stor risk för folkhälsa och miljö.

Lusaka Sanitation Programme, konsult för projektimplementering

  • Upphandlande myndighet: Europeiska investeringsbanken, EIB
  • Finansiering för teknisk assistans: Investment Facility (Subsidy envelope)
  • ”Beneficiary”: Lusaka Water and Sewerage Company, LWSC
  • Konsortium: COWI A/S (projektimplementeringsledare), PM Group och Artelia
  • Projektperiod: 5 år

Senast uppdaterad: 21.03.2018