Tunnlar

Foto: cowi
Läs mer om utvalda projekt som COWI arbetar med eller har slutfört inom området Tunnlar.
Till höger finner du även flera internationella projekt.
Illustration - Trafikverket 
 Foto: Trafikverket.
Trafikförhållandena i det statliga huvudvägnätet i Göteborg medför miljö- och säkerhetsproblem. Konsekvenserna är påtagligt negativa för både när...

Senast uppdaterad: 05.01.2018