Brandteknik

Foto: Cowi Egen
COWI är involverade i många projekt inom Brandteknik. Under nedanstående sidor kan du läsa mer om pågående eller slutförda intressanta projekt.
Foto: cowi
Akzo Nobel, som är en av världens ledande industrikoncerner, har en stor industrianläggning i Stenungsund utanför Göteborg. COWI har ...
Foto: cowi
Liseberg som idag är en av de främsta nöjesfälten i Sverige behöver kontinuerligt göra om- och tillbyggnadër för att hålla sin position. CO...
Foto: cowi
Tillbyggnad av skola där COWI ansvarar för brandskydd under byggskedet.
Foto: cowi
Göteborgs kyrkliga samfällighet beslutade att bygga en ny kyrka i den expansiva stadsdelen Torslanda. COWI ansvarar i detta proj...

Senast uppdaterad: 28.09.2016