Höghus

Foto: Claus Knuth
Höghus är populära som landmärken vilka samtidigt löser problemet med platsbrist i städerna. Byggandet av höghus kräver en speciell byggteknik jämfört med mer traditionellt byggande. I synnerhet beroende på vikten och höjden - oavsett om huset har 5 eller 55 våningar.
Nedan samt i länkarna till höger återfinns exempel på pågående och avslutade projekt inom området.
Foto: Lundgaar og Tranberg Architects
Den gamla Scala-byggnaden på Axeltorv i Köpenhamn är riven. På den tomma platsen skal...

Senast uppdaterad: 19.04.2018