Hem / Skip Navigation LinksProjekt / Byggnad och Fastighet / Stadsutveckling

Stadsutveckling

Foto: kanozi arkitekter
COWI är involverade i många projekt inom Stadsutveckling. Under nedanstående sidor kan du läsa mer om pågående eller slutförda intressanta projekt.
Foto: Kanozi arkitekter
En ny stadsdel byggs i anslutning till hamnområdet i Helsingborg. COWI blev, i t...
Foto: Cowi

Västra hamnen har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Tidigare låg...

Senast uppdaterad: 28.09.2016