Hem / Skip Navigation LinksProjekt / Industri och Energi

Industri

Foto: COWI Norge, fulla rättigheter
COWI är ledande när det gäller att driva och genomföra industriprojekt inom process- och energiområdet.

Under många år har vi varit engagerade i om- och nybyggnader av raffinaderier och petrokemiska/kemitekniska industrier. Resultatet av vårt arbete syns även inom såväl massa- och pappersindustrin, som olje- och gasindustrin samt i högaktuella sektorer som bioenergi och alternativa bränslen. I de senare har vi, i en rad uppmärksammade projekt, projekterat och färdigställt anläggningar för produktion av drivmedel från rapsolja, spannmål, svartlut och hushållsavfall.

Som exempel på vår mångsidiga erfarenhet kan också nämnas konstruktioner för modulbaserade fabriker för läkemedelsindustrin samt projektering av kraftvärmeverk och anläggningar för resursåtervinning – med stort fokus på energieffektivisering, rökgasrening och utsläppsreduktion – för en rad svenska kommuner.

Projektreferenser i pdf-format

Se även projektinformation under sidorna Processindustri, Bioenergi, Skogsindustri, Kraftvärme, Livsmedel, Vind och Kärnkraft.

Mälarenergi Västerås, Förnyelsen block 6 (sv)

Perstorp Valerox (eng)

Preem ISOGHT (sv)

Borealis C4 (sv)

Ain Sukhna marine oil terminal (eng)

Biofueled CHP plant, Riskulla (eng)

Bioenergy technologies and processes (eng)

Biofuels (eng)

Biogas production (eng)

Black liquor to methanol or DME, Chemrec (eng)

Celbi pulp mill belach plant rebuild (eng)

COWI method of working (eng)

Environment, health and safety (eng)

Ethanol production plant, Agroetanol (eng)

Ghazipur biogas plant (eng)

Ghazipur biogasanläggning (sv)

Green house gas reduction, Borealis (eng)

Green house gas reduction, Preem VRU (eng)

Hayat Kimya, new tissue machine plant (eng)

Mondi Paper, new bleach plant (eng)

Nynas HF1, quality redesign project (eng)

Nyna HT2, reconstruction project (eng)

PetroPort AB, SNJP (eng)

Preem MHC revamp (eng)

Pyrolysis of biomass (eng)

Perstorp, RME production plant (eng)

Sekhutlane, pilotinstallation (sv)

Sekhutlane, pilot installation (eng)

Wapnö biogasanläggning (sv)

Tjänsteblad: Vindkraft fundamentprojektering (sv)

Tjänsteblad: LNG och LBG (sv)

Tjänsteblad: Inköp (eng)

 

 

 

Senast uppdaterad: 11.09.2017