Projekt inom Bioenergi

Foto: Köpt bild, Fotosearch

COWI är involverade i många projekt inom Bioenergi. 

Under nedanstående sidor kan du läsa mer om pågående eller slutförda intressanta projekt.

Foto: COWI

​COWI har genomfört en förstudie för Renova AB för en biogasanläggning för rötning av matavfall, där matavfall blir biogas och en näringsrik r...

Foto: COWI

​I Gävle Hamn har Skangass för avsikt att bygga en ny LNG-terminal för mottagning och distribution, och blir därmed Norrlands första mottagnin...

Foto: COWI

​Maabjerg Energy Concept heter projektet som inom kort ska tillverka andra generat...

Foto: Wapnö

COWI har genom en rådgivande funktion till Wapnö minskat investeringskostnaderna och lotsat kunden rätt på vägen mot en optimerad biogasproduk...

Foto: COWI AB Karin van der Salm

COWI har, med en indisk beställare och SIDA som finansiär, under 2010-2011 genomfört en förstudie för en biogasanläggning i New Delhi, Indien....

Foto: COWI AB karin van der Salm

COWI har under 2011 genomfört en Basic Design Study för en pilotinstallation i byn Sekhutlane i Botswana.

Botswana är ett glesbefolkat...

Foto: COWI

Spannmål blir drivmedel och djurfoder.
Lantmännen Agroetanol i Norrköping har b...

Foto: COWI Norge
Överskottsmetan från Borealis Kracker-anläggning i Stenungsund används som råvara ist...
Foto: COWI Norge, fulla rättigheter

Chemrec AB har haft i uppdrag att genomföra en Förstudie/Basic design i syfte att ...

Foto: Chemrec
Chemrecs pilotanläggning i Piteå som har varit i bruk sedan 2004 byggdes 2010 ut för ...
Foto: COWI

Design av Skandinaviens största anläggning för produktion av RME, ett biobränsle s...

Foto: Christoffer Collin (christoffercollin.com)


Biobränslen LNG från deponi- eller rötgas. Biobaserad flytande naturgas (LNG) kan användas som ett bränsle för tunga fordon med vanliga di...

Foto: Ebba Alström
Decentraliserad ökning av energidensitet och centralisering av storskalig uppgradering av pyrolysolja.

Senast uppdaterad: 18.04.2018