Projekt inom Livsmedel

Foto: COWI Media Library

COWI är involverade i många projekt inom Livsmedel.

Under nedanstående sidor kan du läsa mer om pågående eller slutförda intressanta projekt.

Läs gärna mer om livsmedelsprojekt inom COWI-koncernen på
cowi.com samt cowi.dk.

Foto: Wapnö

COWI har genom en rådgivande funktion till Wapnö minskat investeringskostnaderna och lotsat kunden rätt på vägen mot en optimerad biogasproduk...

Senast uppdaterad: 05.01.2018