Hem / Skip Navigation LinksProjekt / Järnvägar, tunnelbanor, vägar och flygplatser

Järnvägar, tunnelbanor, vägar och flygplatser

Foto: Orestadsselskabet
Gå på upptäcktsfärd i ett antal av COWIs pågående eller avslutade projekt inom vägar, järnvägar, spårvägar, tunnelbanor och flygplatser.
Foto: COWI

​Västlänken är en del i det Västsvenska paketet och som innehåller transportslagsö...

Foto: Fotograf: Piet Simonsen

Trollhättan kommer närmare Göteborg.

Foto: Cowi
Ostlänken, delen Norrköping – Linköping,  är en cirka 15 mil lång, dubbelspårig höghastighetsbana för tåg. Tågen ska kunna nå hastighet...
Foto: Cowi

Väg 40 är nationell stamväg och utgör huvudstråk för vägtrafiken mellan Göteborg och Jönköping. För att möta framtida krav på säkerhet och tra...

Senast uppdaterad: 08.01.2018