Flygplatser

Foto: Cowi
Läs mer om utvalda projekt som COWI arbetar med eller har slutfört inom Flygplatser
 
Foto: COWI

COWI vann, i ett så kallat joint venture med Narud Stokke Wiig och Norconsult, upphandlingen för en stor utbyggnad av Oslos internationel...

Senast uppdaterad: 05.01.2018