Vägar och Gator

Foto: cowi
Läs mer om utvalda projekt som COWI arbetar med eller har slutfört inom området Vägar och Gator
Foto: cowi

Väg 77 som sträcker sig mell...

Foto: Cowi

Väg 40 är nationell stamväg och utgör huvudstråk för vägtrafiken mellan Göteborg och Jönköping. För att möta framtida krav på säkerhet och tra...

Foto: Fotograf: Piet Simonsen

Trollhättan kommer närmare Göteborg.

Senast uppdaterad: 07.11.2017