Hem / Skip Navigation LinksProjekt / Samhällsplanering och Projektledning

Samhällsplanering och Projektledning

Foto: Niels Aage Skovbo

COWIs konsulttjänster inom ekonomi, förvaltning och planering stödjer våra kunders planering och beslutsprocesser, som ofta har stort inflytande på utvecklingen av samhället.

Vi arbetar i ett brett spektrum av branscher, från hälsa, miljö och energi, transporter etc och täcker ämnen som välfärd, klimat, hållbarhet och socialt ansvar.

Inom projektledning utvecklar och stödjer vi våra kunder i att effektivare leda och styra sina projekt och sin projektverksamhet. Vi arbetar med planering, styrning och uppföljning och ser till att projektet utförs i rätt tid och till rätt kostnad.

Foto: Cowi

Västra hamnen har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Tidigare låg...

Foto: Cowi

​På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad har COWI tagit fram en detaljp...

Senast uppdaterad: 09.01.2018