Projektledning

Foto:

​Vi utvecklar och stödjer våra kunder i att effektivare leda och styra sina projekt och sin projektverksamhet. Under nedanstående sidor kan du läsa mer om några av våra pågående eller slutförda projekt.

Foto:

COWI Management stöttar Stadsbyggnadskontoret med Primavera

Foto:

Tuve centrum ska bli en öppnare, ljusare och tryggare plats att bo på och vistas i...

Foto:

​Trafikverkets Projekt Mälarbanan bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäl...

Foto:

​Trafikförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare och besökare har en...

Foto: COWI
Stor miljömedvetenhet när Landstinget i Värmland bygger ut centralsjukhuset i Karlstad.

Senast uppdaterad: 06.12.2017