Hem / Skip Navigation LinksProjekt / Vatten och Miljö / Avfall och resurshantering

Avfall och resurshantering

Foto: COWI
COWI är involverade i många projekt inom avfall och resurshantering. Under nedanstående sidor kan du läsa mer om pågående eller slutförda projekt.
Foto: COWI
Danska KARA NOVERN KARA och NOVERN slogs ihop i juni 2007 och detta föranledde ett be...
Foto: COWI
Terracastus teknologin är en renings och uppgraderingsteknik av deponigas och rötgas till rena energigaser i vätskefas.
Foto: COWI
Studien har kartlagt och utvärderat aktiviteter för förebyggande av avfall inom bygg-...
Foto: COWI
COWI har på uppdrag av Göteborgs Hamn AB, upprättat ett underlag till dispensansökan för tippning av muddermassor till havs vid tipplatserna Nya ...
Foto: COWI
Farligt avfall från Sveriges äldsta raffinaderi har under mer än femtio år tippats i ...

Senast uppdaterad: 24.10.2017