Broar

Foto: cowi
Under hela COWIs 80-åriga historia har broar varit en av våra viktigaste tjänster. Idag räknar vi ett antal av världens högsta och längsta broar bland våra mest synliga framgångar.

COWI är en internationell marknadsledare inom brokonstruktion. Profesionella medarbetare som är dedikerade att finna innovativa lösningar, gör att företagets tradition för att utforma världens mest utmanande broar fortsätter.

COWI har medverkat i hundratals broprojekt runt om i världen, från några av världens längsta väg- och järnvägsbroar till varsamma restaureringar av gamla stenvalvsbroar, några är hängbroar som Stora Bält-bron i Danmark och Messinabron i Italien. En annan utmaning är snedkabelbroar som Öresundsbron mellan Danmark och Sverige, Sutongbron i Kina och Stonecutters Bridge i Hongkong.

Tvärvetenskapliga projekt
Projektering av stora infrastrukturuppdrag, såsom stora fasta förbindelser och broar, kräver samordning av ett stort antal tekniska discipliner. COWI erbjuder integrerade tjänster i alla aspekter av broteknik och andra relaterade områden, bland annat vägar och järnvägar, miljö, geoteknik, trafikplanering och drift.

Kunder och tjänster
COWIs brotekniska tjänster täcker hela livscykeln av en bro, från planering och design till drift och underhåll eller avveckling.

Vi arbetar för ett brett spektrum av beställare, inklusive offentliga kunder, biståndsorganisationer, privata utvecklare och entreprenörer.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Senast uppdaterad: 05.01.2018