Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Bro, Tunnel och Hamn / Hamn, Vattenbyggnad och Kust

Hamn, Vattenbyggnad och Kust

Foto: COWI
COWIs erfarenhet av marin teknik går tillbaka till 1935. Idag har vi gått från att vara en av pionjärerna till en världsledande konsult inom området.

Vårt engagemang spänner över hela livscykeln, från planering till avveckling, och våra tjänster sträcker sig från specialisttjänster till övergripande planering och totalåtagande avseende teknisk utformning och genomförande.

COWIs omfattande internationella erfarenhet inom området sträcker sig över sex kontinenter. Även om omfattningen av projektet varierar är en varaktig relation med kunden, som syftar till att ge ett mervärde och en gemensam nämnare.

 

Totalåtagande
COWI tillhandahåller även kompetenser för att utveckla alla funktioner inom hamn. Det kan exempelvis röra sig om verksamheter som processindustri, logistik i form av godshantering mm.

Senast uppdaterad: 29.03.2017