Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Bro, Tunnel och Hamn / Riskanalys och -hantering

Riskanalys och riskhantering

Foto: COWI
COWIs erfarna riskanalytiker säkrar en effektiv riskhanteringsprocess från tidiga projektrisker till brand-, rök- och utrymningsberäkningar.

I samband med planering, byggande och drift av infrastrukturanläggningar är säkerheten avgörande. Fastläggande av en relevant säkerhetsnivå är en komplicerad process, som inkluderar design, användning, underhåll och regelverk.

COWIs riskanalysgrupp använder riskanalysen som ett verktyg för att utarbeta säkerhetshöjande åtgärder baserat på systematisk identifikation av möjliga risker och en erfarenhetsbaserad eller beräknad värdering av konsekvens och frekvens.

Olika infrastrukturprojektI mer än 20 år har COWI erbjudit specialisttjänster inom riskanalysområdet i ett stort antal infrastrukturprojekt. Vår erfarenhet har vi fått genom att hantera riskerna för de stora beställarna och byggarna inom privat och offentlig förvaltning. Vi har arbetat med allt från tidiga projektriskanalyser för att belysa riskerna för genomförandet av projektet till framtagande av en beskrivning av de installerade säkerhetssystemen.

Projekten har innefattat en riskhantering i samband med:

 • Planering och byggande av vägar för farligt gods trafik i närheten av bostäder/verksamheter eller skyddsvärda objekt
 • Byggande och uppgradering av spårväg och spårvägstunnlar
 • Byggande och nya och uppgradering av befintliga broar
 • Byggande av väg- och järnvägstunnlar
 • Uppgradering av vägtunnlar för att klara ökade transporter av farligt gods
 • Byggande av gång- och cykelbroar

Uppdragsanpassad riskhantering

COWI tar utifrån det aktuella uppdraget fram ett angreppssätt för riskhanteringen. Detta kan innefatta enstaka delar eller ett helt paket innehållande till exempel:


 • Projektriskhantering avseende riskerna för att kraven avseende tid, kostnad och kvalitet ej uppnås
 • Risken för skeppskollisioner för en bro/tunnel
 • Vind, översvämning eller vågors påverkan på bro/tunnelkonstruktionen
 • Riskanalys för användarna
 • Spårriskanalys
 • Tillståndsanasökan för spårtrafik
 • Framtagande av säkerhetskoncept
 • Brandlaster på bärande brostruktur
 • Brand-, rök- och utrymningsberäkningar baserat på allt från enklare överslagsberäkningar till CFD- modellering
 • Manöversimulering för att förhindra eller begränsa konsekvenserna av en fartygskollison

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 07.11.2017