Tunnlar

Foto: Rene_Strandbygaard

Att bygga tunnlar är förknippat med hög risk och kräver speciell kompetens. COWIs tunneltjänster bygger på decennier av underjordisk erfarenhet från hela världen.

Oavsett om det är under vattnet, tunnelbana eller båda, så används tunnlar och andra underjordiska strukturer för många olika ändamål. Under åren har COWI varit involverad i alla typer av tunnlar var som helst i världen och i alla typer av jord.

COWIs tjänster täcker hela tunnelns livscykel, från förstudier till operativ fas till avveckling. Vi erbjuder våra kunder support på alla nivåer från professionell rådgivning om ett specifikt problem till detaljerad planering och fullständig utformning och genomförande av stora projekt.

50 års erfarenhet
Vår långa erfarenhet av tunnlar och infrastruktur säkerställer att konstruktionen uppfyller det individuella projektets behov. Under de senaste 50 åren har vi utvecklat kunskap som gör oss marknadsledande inom tunnelbygge.

Totallösning
Tunnelbyggnader är komplexa och kräver ofta andra tjänster såsom ventilation, riskhantering och livscykelanalyser. Eftersom ett tunnelprojekt sällan står ensamt, erbjuder COWI även integrerade järnvägs-, bro- och marina tjänster.

 

 

 

Senast uppdaterad: 05.01.2018