Brandteknik

Foto: Cowi Egen
COWI har bred kompetens och erfarenhet inom det brandtekniska området. Vi utför projektering, rådgivning, inventering, utbildning och systematiskt brandskyddsarbete.

Inom COWI brandteknik arbetar vi inom ett brett tjänsteområde. På våra kontor i Göteborg och Malmö samt på våra internationella kontor finns kompetens och specialister inom brand. Vi arbetar med projekt och kunder både i Sverige och internationellt.

Projektering vid om- och nybyggnation
Vid byggnation skall en brandskyddsbeskrivning tas fram i enlighet med Boverkets byggregler. Vi utformar projekteringshandlingar för olika byggskeden enligt förenklad eller analytisk metod.  

Brandskydd för företag och verksamheter

Anpassat brandskydd för att minska skador och produktionsstopp blir allt viktigare för företag. Efter inventering av byggnad och verksamhet tar vi fram åtgärdsplaner för att ni ska uppnå "rätt" brandskyddsnivå. 

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla fastighetsägare och verksamheter bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi tar fram delar av eller hela koncept med dokumentation till ert SBA.  

Utbildning inom brandskydd
Vi kan erbjuda utbildningar för små och stora grupper enligt färdiga koncept eller anpassat efter era behov. 

Internationell brandprojektering
COWI har brandteknisk kompetens i flera länder. Uppdrag genomförs på flera platser i världen vilket ger COWI erfarenhet av projektering enligt olika nationella regelverk. Genom sammarbete mellan länderna ges även tillgång till specialistkunskap och resurser vid avancerade projekt.

 

 

Senast uppdaterad: 19.12.2016