Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Byggnad och Fastighet / Byggherrerådgivning

Byggherrerådgivning

Foto: Walls A/S

Som rådgivare och verksamhetskonsult är COWI närmaste partner med ansvar för våra kunders intressen. Från idé till genomförande och förvaltning.

När COWI tillhandahåller konsultation och rådgivning, bidrar vi till att våra kunder och partners hittar alternativa lösningar. Målet är att hitta den lösning som bäst passar sitt syfte.

Rätt bemanning och konsultationProjektledning och en nära dialog med kunden är ett sätt att undvika förseningar och kostnadsöverskridanden.
Därför är de rätta personerna på jobbet alltid en viktig punkt i våra råd - oavsett om det är det första projektet, idéer eller en affärsplan för en befintlig fastighetsportfölj.

COWI ger byggnadsrådgivning till arkitekter, ekonomer, jurister och ingenjörer.

Hållbara rådInvesterare efterfrågar hållbart byggande vilket kräver en rådgivande helhetssyn, med hänsyn till socialt ansvarstagande och miljömässiga aspekter.
I COWI specialiserar vi oss i energi, transport, parkering, buller, inomhusklimat och analyser som vi kan dra nytta av.

Senast uppdaterad: 19.04.2018