Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Byggnad och Fastighet / Renovering och byggnadsfysik

Renovering och byggnadsfysik

Foto: COWI
När du ändrar det förflutna till framtiden är det nödvändigt att respektera historiska värden och uppfylla dagens krav på användar- vänlighet, byggnadsteknik, funktion, och klimat.

COWI har den den tvärvetenskapliga kompetensen som krävs för att planera och genomföra renoveringar, förändringar och tillägg i alla storlekar.
COWI ligger i framkant när det gäller att utveckla nya metoder. Med tiden har vi tillsammans med högskolor, myndigheter och tillverkare hjälpt till att utveckla många av de renoverings metoder som idag är vanliga i Sverige.

Vår tekniska kompetens omfattar kompletta undersökningar av hela byggnaden från grund till tak. Vi ger också råd om bostäder i behov av renovering och de bästa metoderna.
Beroende på kraven involverar vi användarna, fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter på olika nivåer.
Detta kan vara allt från de tidiga studierna att generera idéer för renoveringen tills den är klar och den dagliga driften återställs.

Målet är att alla inblandade får verklig insikt och inflytande.

Senast uppdaterad: 28.09.2016