Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Byggnad och Fastighet / Sjukhus- och vårdbyggnader

Sjukhus- och vårdbyggnader

Foto: Anders Bergström
Skapandet av nya sjukhus och vårdbyggnader handlar om innehåll och ramar. Patienter, personal och anhöriga skall känna sig bekväma i de nya eller renoverade byggnaderna COWI är med och skapar. Samtidigt skall driftmiljön vara såväl funktionell som rationell.

COWI har lång erfarenhet med planering och genomförande av genomtänkta och flexibla lösningar för sjukvårdssektorn. Vi skapar ramar för omsorg och trivsel för pasienter och anhöriga, samtidigt som vi säkerställer en optimal arbetsmiljö för personalen och sörjer för ett ansvarsfullt och effektivt nyttjande av ekonomiska resurser.

Nybyggnation

Planering och genomförande av sjukhusbyggnation är annorlunda och mer än tidplaner, ekonomi och byggprocesser. COWI kombinerar kunskap om behov hos patienten, personalen och anhöriga med expertis inom medicinteknik, installationer, it-lösningar och flexibla sjukhusbyggnader.

COWI rådger också och sjukhusdrift - inom området för nya offentligt/privata finansierings- och samarbetsformer. Med ekonomistyrning och beräkningsmodeller, skapar vi den optimala byggnaden vilken är rationell i drift.

Om- och tillbyggnation
När en byggnad skall byggas om eller till, ligger det ofta utmaningar i att anpassa den logistiska infrastrukturen och arbetsgångens organisering efter den ändrade byggnadslayouten.

COWI tänker innovativt och flexibelt när det gäller anpassning av tekniska installationer och effektivisering av arbetsgången, samtidigt som vi fokuserar på att upprätthålla en god dialog med brukare/användare och myndigheter.

Flexibilitet och framtidssäkran
Flexibilitet i byggnader och installationer är avgörande för att byte och uppdateringar skall kunna göras enkelt och utan att störa den normala verksamheten.

Flexibla byggnader kommer ofta kunna reducera eller helt avlägsna behovet av stora, kostnadskrävande ombyggnationer.

COWI är hela tiden i dialog med sjukvårdens experter, både nationellt och internationellt. Den ackumulerade kunskapen om senaste teknologier, trender och tendenser gör COWI istånd att bidra och skapa värde genom flexibla och bestående sjukhusbyggnader.

 

Senast uppdaterad: 05.01.2018