Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Byggnad och Fastighet / Stadsutveckling

Stadsutveckling

Foto: COWI

COWI arbetar med planering och utformning av människans miljöer, där hon bor, arbetar och färdas men också med hennes behov av natur och rekreation.

  Vårt mål är att erbjuda helhetslösningar med hög kvalitet och att skapa estetiska och ändamålsenliga miljöer för ett hållbart samhälle.

  Planera och gestalta den fysiska miljön är ett komplext arbete och det gäller att dels hitta effektiva och hållbara lösningar, dels göra avvägningar mellan olika intressen.

  Med vår erfarenhet och bredd av kompetenser kan vi genomföra projekt i varierande skala, från den övergripande planeringen till detaljplanering.

  Tillsammans med beställaren och samarbetet mellan olika kompetensområden hittar vi goda lösningar utifrån platsens förutsättningar och projektets ekonomi.


  Våra tjänster omfattar bland annat:

  • Planutredningar 
  • Översiktsplaner
  • Fördjupade och tematiska tillägg till översiktsplaner 
  • Planprogram och detaljplaner 
  • Gestaltning och idéskisser 
  • Stadsbilds- och landskapsanalyser 
  • Ortsanalyser
  • Grönstrukturplaner

Bland våra kunder finns kommuner, regioner, myndigheter, bostadsrättsföreningar, privata utvecklare och exploatörer.

Senast uppdaterad: 09.08.2017