Utbildning

Foto: COWI

COWI erbjuder rådgivning och utbildning inom elteknik. Med området Utbildning vill vi komma ännu närmare och utveckla våra relationer med såväl befintliga kunder som nya. Allt inom ramen för COWIs 360°-strategi – vi erbjuder helhetslösningar och kan vara rådgivande i hela processen.​

​COWI erbjuder utbildning med hög kvalitet. Vårt pedagogiska angreppssätt är att göra utbildningar på riktigt. Med detta menar vi, så långt det är möjligt, att vi inte ska “dra deltagarna tillbaka till skolbänken” utan leder dem genom kompetensprocessen så nära verkligheten som möjligt.

Kursledarna är verksamma i elteknikbranschen för att kurserna ska få ett så verklighetsnära innehåll som möjligt. Vi använder oss av exempel ur vardagen, till exempel genom att kursdeltagarna får se över elen på sin egen bostad eller använda sitt företags rutiner, kontrollprogram och kvalitetssystem för el - som de idag redan arbetar med.

Vårt mål är att skapa ett effektivt lärande - att deltagarna ska ha användning och nytta av sina nya kunskaper redan dagen efter utbildningens slut.

Våra utbildningar hittar du i vår kurskalender.

Senast uppdaterad: 06.11.2017