Geodesi

Foto: COWI A/S
COWI har med sin multidisciplinära verksamhet ett konstant behov av mätningstekniska tjänster och har därför sedan många år utvecklat en bred palett av mätningstekniska tjänster, för att lösa såväl interna som externa uppdrag.

Sedan starten har den tekniska utvecklingen inom geodetisk mätning varit på en konstant hög nivå. Vi har sett fördelarna detta medfört rörande höjd kvalitet och produktion och har löpande investerat i den senaste tekniken. Vår instrumentpark och våra mjukvaruhjälpmedel ligger i framkant och vi kommer fortsätta fokusera på att så skall vara fallet. Genom detta kan vi säkerställa att vi kan ta oss an mycket krävande uppdrag.

Stor variation på våra uppdrag I en verksamhet som vår är det inte många dagar som liknar den andra. Vi hittar utmaningar i att anta hela spektrat av uppdragstyper. Både volymuppdrag som kräver en precis logistik samt nischuppdrag som sätter vår kunskap på prov.

Uppdragen spänner från traditionell geodetisk inmätning till avancerad kinematisk laserskanning. Våra uppdrag är fördelade över hela landet och även internationell. Uppdragens utförande anpassas alltid till våra kunders behov.

Senast uppdaterad: 03.04.2017