Geodetisk mätning

Foto: COWI A/S
För oss är traditionell mätning ett arbete med GPS, totalstationer, avvägningsinstrument, sjömätning m.m. Detta arbete har varit kärnan i vår dagliga sysselsättning under många år och en stor del av vår verksamhet är därför baserad på tjänster inom dessa område.
När ”det nya” blir "det vanliga"

I starten av 1990-talet var användandet av GPS det nya och fantastiska inom geodesi. Det var viktigt för oss att vara med när det hände och skapa egna erfarenheter med den nya teknologien. Idag är det ingen som ens funderar över användadet av GPS, speciellt inte när man ser med vilken snabbhet och precision uppdrag kan utföras. På samma sätt har vi utvecklat våra övriga tjänster inom det vi kallar traditionell mätning. Utvecklingen går idag så fort att många av de metoder vi utvecklar idag, imorgon är en del av vår vanliga verktygslåda.

Vertkygslådan skall vara riktig

I den dagliga verksamheten med att utföra uppdrag kan vi sällan nöja oss med ett metodval, som bara innehåller en enda mätningstyp. Det är ofta genom kombinationen av olika verktyg från vår verktygslåda som vi finner uppdragets optimala lösning. Det är därför viktigt för oss att löpande underhålla den traditionella mätningen som en bas i alla våra uppdrag.

Senast uppdaterad: 08.06.2017