Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Geografisk information och it / Geodesi / Terrester Laserskanning

Terrester Laserskanning

Foto: Jesper Thusing Jensen
COWI har sedan en rad år använt terrester laserskanning som plattform för att registrera 3D-data av komplicerade konstruktioner såsom industrier, broar, byggnader och andra anläggningar.

Terrester laserskanning är en teknik som, i 3D, själv mäter in mycket komplicerade anläggningar med hög precision och insamlar stora datamängder på mycket kort tid. Resultatet av en skanning är ett 3-dimensionellt punktmoln som beskriver de skannade objekten i 3-dimensioner.

Fördelar
3D terrester laserskanning har betydande ekonomiska, tids- och kvalitetsmässiga fördelar inom ett brett fält av ingenjörsarbete. Data är skalenliga och precisa och kan modelleras till 3D CAD modeller, användas för att beräkna framkomlighet, tie in identification och mycket mer. Punktmolnen i 3D kan också publiceras i en TruView-modell tillsammans med 360-graders panoramabilder och ge betraktaren ett mycket starkt visuellt intryck.

Mobil skanningTerrestra laserskanners kan numer även monteras på en bil eller annat fordon, även rälsbundet. Detta ger en unik möjlighet för mobil skanning. På detta sätt kan man effektivt samla in 3D-data med hög noggrannhet för att använda till bl.a. vägprojektering och för att generera terräng-, yt- och stadsmodeller.

Senast uppdaterad: 07.09.2017