GIS och IT

Foto: Niels Aage Skovbo
Med ett internationellt perspektiv och specialistkompetenser är COWI en nytänkande leverantör av integrerade, geospatiala GIS- och IT-lösningar.

COWI hjälper svenska och internationella kunder samt COWIs egen ingenjörsverksamhet globalt med viktiga GIS- och IT-kompetenser vilka, täcker projekten från start till slut.

COWI lägger stor vikt på en löpande dialog med våra kunder för att förstå deras affärsmässiga utmaningar och vi använder ett holistiskt angreppssätt i genomförandet av GIS- och IT-projekt.

One-stop-shop

COWI erbjuder en "one-stop-shop" i vilken vi levererar unika lösningar och använder branschens "best practice" i tätt samarbete med andra av COWIs verksamhetsgrenar och samarbetspartners.

Vi uppdaterar löpande vår kompetens inom  de mest populära GIS-plattformarna så som ESRI (ArcGIS), Pitney Bowes-mjukvara (MapInfo), Bentley (MicroStation) och Open Source (GeoServer och Open Layers).

Tjänster

COWI erbjuder en rad tjänster inom hantering av geografisk information:

  • Geodatahantering
  • IT- och byggherrerådgivning
  • IT-utveckling, styrning av applikationer samt drift
  • WebGIS-lösningar (kommersiella samt open source mjukvara)
  • GIS-lösningar baserade på Google Maps Engine, Google Maps API och Google Maps Coordinate

 

Senast uppdaterad: 22.08.2017