Skräddarsydd och detaljerad data med drönare

Foto: COWI

​En drönare är ett extremt effektivt redskap för att snabbt samla in detaljerad information från luften. COWI har flera års erfarenhet inom området och använder idag drönare som ett komplement till traditionella kartläggnings- och lantmätningsmetoder.

Expanderande område

Datainsamling med obemannade luftburna system (Unmanned Aerial Systems) är idag ett högaktuellt och kraftigt expanderande område. Huvudanledningen till detta är att drönare tillåter en mycket snabb mobilisering, insamling och leverans av skräddarsydd detaljerad data till mycket konkurrenskraftiga priser.

Lång erfarenhet

COWI har mer än 40 års erfarenhet av kartläggning och lantmätning med bland annat luftfarkoster och satelliter, vilket gör oss till ett av de främsta företagen inom området. Vi har under senare år använt drönare i allt större utsträckning och idag är kartläggning med drönare en av våra viktigaste och mest använda metoder för kartläggning och lantmätning av små till medelstora områden.

Snabba resultat

COWIs drönare styrs av en pilot på marken med hjälp av en dator och kan vara uppe i luften inom 10 minuter. De levererar ett bildmaterial som kan visas direkt på plats och ett fullständigt resultat som kan bearbetas, analyseras och levereras samma dag som flygningen görs. Utifrån informationen som samlas in går det att tillsammans med geografiska referenspunkter skapa detaljerade terrängmodeller för till exempel volymberäkning av projektområdet.

Billigt alternativ

Kartläggning och lantmätning med drönare är en relativt billig metod, vilket gör att användningen inte begränsas till den offentliga sektorn. Metoden kan också vara användbar och attraktiv för privata aktörer som till exempel skogsägare eller golfklubbar. En kartläggning med drönare av en golfbana ger en detaljerad och noggrann höjdmodell och ett ortofoto av hela banan som förslagsvis kan användas som både presentationsmaterial eller som dokumentering inför en ombyggnation.

Mångsidig metod

Vi är bland annat specialiserade på att leverera ortofoton (geometriskt korrigerade flygfoton) med högkvalitativ höjdinformation, men tack vare att drönare är ett sådant mångsidigt arbetsredskap använder vi det även i flera andra sammanhang. Våra drönartjänster inkluderar till exempel även trafikövervakning, visualisering, mappning av byggnadsmodeller, IR-analyser och utsläppsmätningar.

Vi erbjuder även leverantörsoberoende konsultation på följande UAS-relaterade områden:

• Tillstånds- och myndighetsfrågor
• Genomförbarhetsstudier av driftkostnader, ekonomiska risker och vinstmöjligheter
• Flygteknik (rådgivning om val av flygplan eller multirotor, kommunikationssystem etc)
• Sensorteknik (rådgivning om val av sensorer för specifika projekt)
• Bearbetning och analys av insamlade flygdata (samt rådgivning gällande mjukvara, resultat etc)

Senast uppdaterad: 22.03.2017