Flygburen datainsamling

Foto: COWI A/S
När vi säger att vi är en global aktör så det inte helt taget ur luften. Vi förfogar över totalt fyra flygplan vilka utför flyguppdrag under årets alla 12 månader, runt om i världen.

Våra flygplan är på karteringsuppdrag i bl.a. Sverige, Danmark, Norge, Lithauen, Serbin, Frankrike, Mellanöstern och Namibia.

Många karteringsuppdrag

COWI utför många former av karteringsuppdrag, t.ex. termografisk katering, fotogrammetrisk katering, ortofoton, digitala höjdmodeller och laserskanningar.

Lösningarna tar utgångspunkt i våra kunders individuella behov, exempelvis i form av vektorkartor, terrängmodleler, ortofoton och fjärranalys.

Många olika typer av uppdrag
De senare åren har vi varit involverade i många spännande och utmanande uppdarg. Vi är exempelvis underleverantör för NNH-produkten där vi utför laserskanning av ca 30% av Sveriges yta. Kartläggning av Litauen, ortofoton över Göteborg och Stockholm, kartering av Namibia och i Monaco har vi producerat en 3D-stadsmodell.

Många typer av sensorer

COWI investerar löpande i sensorsystem för datainsamling och utgångsmaterial för våra följdprodukter. COWI förfogar idag över sensorer såsom:

 • Digitala fotogrammetriska storformatskameror
  Microsoft UltraCam Xp
 • LIDAR-system
  Leica ALS-70 och ALS60
 • Snedbildssystem
  För att producera
 • Termiskt sensorsystem
  För exempelvis att detektera värmeförluster/skillnader över större områden

Senast uppdaterad: 19.06.2017