Laserskanning

Foto: COWI A/S
Flygburen laserskanning från flygplan eller helikopter gör det möljligt att bestämma landskapets höjd och utseende.
COWI har genom åren framställt höjdmodeller beserade på laserskanning för en rad skandinaviska städer och landområden. I starten av 2006 startade COWI produktionen av en tredimensionell höjdmodell som täcker hela Danmark. Idag är vi involverade med betydande åtagande vid framställande av nationella höjdmodeller i såväl Sverige som Finland.

Datatäthet och noggrannhet

Laserskanning från flyg eller helikopter, också kallat LIDAR(Light Detection and Ranging), ger möjlighet att bestämma landskapets höjd på ett effektiv och noggrannt sätt.

Laserskanningstekniken är bättre ägnat åt att framställa höjdmodeller för större områden än fotogrammetrisk datainsamling.

Därutöver ger tekniken följande möjligheter:
  • Hög datadensitet
  • Längre säsong då skanningar också kan utföras i molnigt väder samt om natten. Det får dock inte finnas moln mellan flyg och mark.
  • Möjlighet att mäta terränghöjder även genom tät skog
  • Snabbar och billigare framställning

Användningen av höjdmodeller

Höjdmodellerna är en beskrivning av landskapets höjdförhållanden - berg och dalar - och de naturliga och konstgjorda förändringarna i form av skog, hägnader, byggnader och anläggningar.

Modellerna kan bl.a. användas till att:kan bl.a. anvendes til at:

  • Analysera landskap t.ex. avseende naturrestaurering, kustskydd, katastorf- och översvämningsberedskap.
  • Planera och projektera
  • 3D-visualisera stads- och landskapsmiljöer
  • Utvärdera sikt- och vindförhållanden för t.ex. vindkraftverk och telekombranschen.
  • Bullerutredningar

Senast uppdaterad: 19.06.2017