Termografisk kartering

Foto: COWI A/S
Termografisk kartering från luften är en metod för att analysera och visualisera exempelvis byggnaders värme- och energiförluster. Med hjälp av specialkameror är det möjligt att från flygbilder identifiera exempelvis byggnader och fjärrvärmerör som avger för mycket värme.
Värmeförluster kartläggs från luften

Värmeförluster i exempelvis byggnader och fjärrvärmenätverk karteras precist och effektivt med hjälp av professionell utrustning för termografisk mätning från luften.

Det termografiska kamerasystemet är kopplat till en avancerad GPS som gör att värmeförlusten karteras med stor geografisk precision.

Problemområden identifieras i detaljer ner till 20cm pixelstorlek.

Teknisk kompetens säkerställer optimala Med udgangspunkt i den precisa karteringen kan det ekonomiskt mest fördelaktiga beslutet om exempelvis byggnadsförbättringar tas.
COWI har en djup teknisk kunskap, kompetens och erfarenhet inom byggnadskonstruktion, fjärrvärmedistribution och ekonomiska samhällsanalyser. Det är med detta som bakgrund COWI tolkar och analyserar. Det säkerställer att beslut rörande renovering och förbättringar kan optimeras genom ett högkvalitativt beslutsunderlag.

Drift- och underhållsbudgeten används på bäst tänkbart sätt och fastighetsägare och verksamheter sparar pengar samtidigt som man reducerar sin klimat- och miljöpåverkan.

Senast uppdaterad: 19.06.2017