Vektorkartering

Foto: COWI A/S
Fotogrammetri med modern digital utrustning och erfarna operatörer, säkerställer kvaliteten på COWIs vektorkartor.

Huvuddelen av COWIs kartproduktion görs med fotogrammetri på moderna digitala arbetsstationer där produktionen är baserad på flygfotografier och data insamlas av våra erfarna operatörer.

Kundanpassade lösningar och standarder

Kartorna producrar vi efter våra kunders önskemål, exemelvis kommuners unika objektkodlista och mätstandarder. Vi rådger även rörande val av befintliga standarder eller utveckling av befintliga kodlistor. Vi producerar självklart även efter svenska standardkodlistor och -metoder och tar alltid utgångspunkt i HMK.

COWI har en mycket stor kapacitet genom vårt dotterbolag i Indien och har därför möljighet att utföra även stora karteringsuppdrag på kort tid.

Inget jobb för stort och inget jobb för litetCOWI har i under perioden 2007-2010 karterat mer än 50% av Danmarks areal i FOT-standard som är danska kommuners och Danmarks Lantmäteriverks (Kort- och Matrikelstyrelsens) gemensamma standard. Vi har även utfört karteringar åt ett antal svenska kommuner i varierane omfattning. Uppdraget vi utför är allt från ett antal hektar till 1000-tals kvadratkilometer. Vi anpassar oss efter era önskemål.

Senast uppdaterad: 19.06.2017