Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Industri och Energi

Industri och Energi

COWI Industri står för en bred kompetens och teknisk expertis inom många områden och inom alla våra teknikområden erbjuder vi kvalificerade ingenjörstjänster för totalåtagande och specialisttjänster i samtliga projektskeden.

Geografiskt har vi en stark närvaro i Skandinavien men vi deltar och utför projekt globalt, främst i Europa, Asien och Nord-Syd Amerika.

Våra teknikområden, tjänster och verktyg 

Processteknik

Anläggningsteknik

El & Automation

Byggteknik

Projektledning

Tjänster

Verktyg

Energikartläggning

 

COWI Industri - i alla projektfaser

COWI har stor erfarenhet av att utföra projekt som totalåtaganden för kunder inom industri- och energisektorn och är ledande när det gäller att driva och genomföra industriprojekt inom process- och energiområdet. I dessa projekt levererar COWI tjänster för alla discipliner från start till mål, med fokus på att hålla tidplan och kostnader.

COWI har under många år utvecklat ett eget kvalitetssystem som kallas IMPROVE. Syftet är att effektivisera projekten och uppnå högsta möjliga kvalitet.  

Vi använder den senaste 3D-tekniken och tillsammans med kunden genomförs granskningar i ett specialutrustat rum - COWI Digital Center. Stora bildskärmar och högupplösta illustrationer gör det lätt för kunden att granska konstruktioner och lösningar tidigt i projekten.

Våra insatser har haft stor positiv påverkan på industrin och våra insatser har gjort avtryck inom stora delar av den svenska processindustrin, i satsningar både i och utanför Sverige.

Under många år har vi varit engagerade i om- och nybyggnader av raffinaderier och petrokemiska/kemitekniska industrier. Resultatet av vårt arbete syns även inom såväl massa- och pappersindustrin som olje- och gasindustrin samt i högaktuella sektorer som bioenergi och alternativa bränslen. I de senare har vi, i en rad uppmärksammade projekt, projekterat och färdigställt anläggningar för produktion av drivmedel från rapsolja, spannmål, svartlut och hushållsavfall.

Som exempel på vår mångsidiga erfarenhet kan också nämnas konstruktioner för modulbaserade fabriker för läkemedelsindustrin samt projektering av kraftvärmeverk och anläggningar för resursåtervinning för en rad svenska kommuner. Alltid med stort fokus på energieffektivisering, rökgasrening och utsläppsreduktion.

Vill du veta mer?

Lars-Göran Sporre
Divisionschef Industri
Tel: 010-850 22 30 
lasp@cowi.com

 

Utvalda projekt

Läs gärna mer om våra industriprojekt