Bioenergi

Foto: Köpt bild: Fotosearch u14617080 Sassy Stock Photos Royaltyfri
Klimatförändringar och avfallshantering är stora utmaningar för de flesta företag.
Frågorna diskuteras flitigt på både nationell och internationell nivå. Efterfrågan på biobränslen ökar i samhället.

Bioenergimarknaden utvecklas och växer kontinuerligt i takt med ökad insikt om att en hållbar utveckling måste ske. Idag finns möjlighet att tillverka biobränslen från olika avfalls- och restprodukter både genom att använda befintliga och nya tekniker. Detta innebär att restprodukter från industri samt organiskt avfall kan användas som råvara med högt ekonomiskt värde.

COWI – oberoende konsulttjänster inom bioenergi

COWI erbjuder professionella tjänster inom teknik, miljövetenskap och ekonomi. Vi utvecklar våra tjänster och vår verksamhet genom att utnyttja vår långa erfarenhet, ny kunskap, nya tekniker och ständig utbildning för att alltid leverera med hög kvalitet och hög lönsamhet för alla parter.

Vi har möjligheten att vara en professionell och oberoende partner när det finns olika sätt att lösa ett behov av bioenergiproduktion. Vi utgår alltid från kundens specifika behov och förutsättningar.

Vårt mål är att erbjuda den optimala helhetslösningen för bioenergiproduktion till varje enskild kund. Vi arbetar alltid med ett hållbart tillvägagångssätt och tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Inom COWI har vi utvecklat modeller och strategier som vi använder oss av för att uppnå realistiska och hållbara mål tillsammans med våra kunder.

Specialister på bioenergi

COWI har all nödvändig specialistkompetens som behövs för att hantera kundens förberedelser inför en anläggning för bioenergiproduktion. Genom vår helhetssyn kombinerar vi kundens lokalisering, råvarutillgång och andra förutsättningar med bästa möjliga teknik för att producera biobränsle. Vi stödjer kunden i processen mot beslut och verkställande av projektet. Våra specialister har många års erfarenhet av att utföra kostnadseffektiva förstudier och design, som ger en bra bas för att fatta rätt beslut. COWI följer även utvecklingen av olika produktionstekniker. Vi har god erfarenhet av att utveckla en specifik teknik till en fullskalig produktionsprocess, om kunden har en licens. 

Senast uppdaterad: 18.04.2016