Kärnkraft

Ringhals  
 Foto: Annika Örnborg.
Ringhals - Annika Örnborg

Vi har sedan länge arbetat inom kärnkrafts-området och utfört uppdrag innefattande såväl totalåtaganden som resursförstärkning i projekt drivna av beställaren.

Säkerheten kring produktion av kärnkraft är fundamental.

Vi bidrar till att höja säkerheten och nyttjandegraden av kärnkrafts-anläggningar. Vår breda kompetens används här för tjänster inom processrelaterad analys, tekniska beräkningar, projektledning, El&IC,
bygg, mekanik, infra, riskanalys samt miljötjänster.

Senast uppdaterad: 02.05.2017