Kraftvärme

Foto: Mälarenergi (Scheiwiller Svensson Arkitektkontor)
Mälarenergi (bild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor)
Tillförlitlig energiförsörjning och utveckling genom energiplanering och design av värme, kyla och el är några av COWIs viktigaste tjänster.

Modernt leverne är avhängt en tillförlitlig energiförsörjning och en utveckling mot hållbar energiförsörjning pågår.

COWI är specialiserat på energikoncept och genomföranden som uppfyller dessa krav, och vi fokuserar på behovet av energibesparingar och optimering.

COWI är ledande inom följande verksamheter:

Energiplannering och master planning

COWI har bred erfarenhet av att göra energy master plans på nationell, regional, statlig och projektnivå. Långsiktig planering av energiinfrastruktur är nödvändig för utvecklingen till en CO2-neutral energiförsörjning.

Energiproduktion

COWI planerar och designar anläggningar för biomassa, avfall-till-energi och andra bränsleanläggningar som producerar el, värme och kyla. Vi är specialiserade på att utnyttja överskottsvärme från kraftproduktion - kombinera el och värme. COWI är ledande inom energiproduktion baserad på alla sorters förnyelsebart bränsle.

Distribution av värme och kyla

Användande av fjärrvärme eller kyla kan reducera energiförbrukningen med 20-30% jämfört med konventionella decentraliserade system. Vi tillhandahåller hydraulisk realtidssimulering i världsklass för optimal design och drift av näten.

Distribution av energi i smarta grids

Planering av framtida smarta elnät kräver heltäckande och djupgående kunskap om värme, kyla och kraftsektorn. Då kombinationen av planering och teknisk design är ett kännetecken för COWIs varumärke, är vi redo att utforma framtidens smarta nät runt om i världen.

Energieffektivitet

COWI arbetar med energieffektivisering i byggnader för att kombinera en hög bekvämlighetsnivå med lägsta möjliga energiförbrukning samt optimalt utbud av lokala förnyelsebara energikällor.

Senast uppdaterad: 03.01.2017