Livsmedel

Foto: COWI Media Library
Om du vill ha ett kontrollerat projektgenomfö-rande med hög kontrollnivå på kostnader, kvalitet och tid är COWIs Food Plant Design-team det rätta valet.

COWI erbjuder ett starkt helhetskoncept till livsmedelsindustrin. Detta gör vi genom att bygga projektgrupper där den nödvändiga specialist-kompetensen kombineras med industriella generalister inom specifika fackområden. Vi täcker dessa branscher utifrån ett skandinaviskt samarbete inom COWI där Sverige, Norge och Danmark arbetar tätt ihop.

COWI på hög nivå


COWI har arbetat i flera år med att utföra projekt som totalåtaganden för kunder inom industri- och energisektorn. I dessa projekt levererar COWI tjänster för alla discipliner från start till mål, med fokus på att hålla tidplan och kostnader.

Vi arbetar idag för företag som t ex Scan, Norrmejerier,  Danish Crown, Carlsberg och Nortura inom livsmedelsindustrin. Inom läkemedelsindu-strin heter våra kunder t.ex. AstraZeneca, Pharmadule, Amersham Bi-oScience.

COWI  hjälper livsmedelsproducenterna att utveckla sina faciliteter och anpassa dessa till det som fordras för effektiv F&U och produktion.

Vi tillhandahåller tjänster inom geoteknik och mark/VA, byggteknik, process- och mekdesign, rörkonstruktioner och el/automation, d.v.s. alla discipliner som krävs för att genomföra projekt inom denna industri. Samtidigt har vi kompetens och erfarenhet att leda och styra projekt mot uppsatta mål.

På COWI har vi alltid produktionsprocesser och processutrustning i åtanke när vi utvecklar projekt tillsammans med våra kunder inom livsmedelsindustrin. Från småskaliga, kvalificerade konsultuppdrag inom mathygien, produktion, IT eller energioptimering till storskaliga tvärvetenskapliga greenfieldanläggningar för produktion – COWI är det självklara valet för teknik- och konsultprojekt inom den skandinaviska livsmedelsindustrin.

Vår tekniska expertis och våra övriga branschspecifika kompetenser tillämpas nu inom andra områden av livsmedelsindustrin – tjänster som kallas COWI Food Plant Design.

Våra team

COWIs team av ingenjörer och andra specialiserade tekniker har lång erfarenhet från ett stort antal projekt. Tillsammans kan vi erbjuda heltäckande tjänster, allt från den konceptuella konstruktionsfasen till överlämning och driftsättning av den färdiga anläggningen – kärnan i COWI Food Plant Design.

COWIs Food Plant Designteam sysselsätter ett stort antal erfarna projektledare, ingenjörer och tekniker inom köttförädling, bryggerier, mejerier, processindustri och fiskförädling.

Våra omfattande kunskaper spänner över alla områden som rör planering och genomförande av projekt inom livsmedelsindustrin, och vi strävar efter att skräddarsy våra tjänster efter våra kunders krav genom ett nära samarbete och en öppen kommunikation.

Senast uppdaterad: 02.05.2017