Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Industri och Energi / Skogsindustri

Skogsindustri

Fotograf: Ebba Alström 
 Foto: Ebba Alström.

Skogsindustrin är en industrigren under ständig utveckling mot nya marknader och nya mål vad gäller effektivitet och hållbar utveckling. Med förnyelsebara råvaror som bas får vi produkter och energi för framtidens samhälle via såväl etablerad teknik som nya teknologier.

COWI har lång erfarenhet av att arbeta i projekt inom tillverkning av massa och papper liksom inom massabrukens kemikalieåtervinning och energiproduktion.

Ett brett utbud – vår styrka

Vi hjälper och stöttar våra kunder i alla delar inom skogsindustrin, vare sig det gäller råvaruhantering, produktionsprocesser, kemikalieåtervinning eller energiproduktion.
Energieffektivisering och vidareförädling av biprodukter, avfall och avloppsströmmar ser vi som ett av våra specialistområden.

 

Framtidens industri

 

Vi ser nu nya grenar växa fram inom skogsindustrin. Den basindustri som försörjer en växande marknad med massa- och pappersprodukter kompletterar sitt utbud alltmer med nya produkter inom nya marknader, inte minst inom energisidan men också vad gäller nya ”gröna” kemikalier och produkter.

Vi inom COWI drar nytta av vår erfarenhet av tekniska lösningar och företagskultur inom andra industrigrenar, till exempel inom petrokemisk industri, bioenergi och kraftvärme, när vi tillsammans med våra kunder utvecklar dessa nya produkter, tjänster och teknologier. Vi arbetar idag i nära samarbete med ett flertal företag inom till exempel bioenergi och följer noga utvecklingen av nya marknader och värdekedjor.

Våra uppdrag inom Skogsindustrin

Vi utför förstudier och projektering av nya anläggningar eller ombyggnader åt såväl producenter av massa och papper som leverantörer av utrustning och processer inom branschen i Sverige och internationellt.
Vi har många långsiktiga kundrelationer där vi kontinuerligt stöttar våra uppdragsgivare och kan förstärka med ytterligare resurser vid behov.
COWI erbjuder allt ifrån erfarna ingenjörer som införlivas i projektorganisationen till totalåtaganden inklusive projektledning, projektering, inköp och montageledning.
Vi stöttar i beslutsprocessen på vägen fram mot realisering av projekt. Våra specialister har mångårig erfarenhet av att genomföra kostnadseffektiva förstudier och förprojekt som leder fram till ett beslutsunderlag på rätt nivå.

COWI erbjuder även en mängd tjänster inom närliggande områden. Tack vare vår kompetens och erfarenhet inom till exempel tillståndshantering, infrastruktur, riskanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar, förorenad mark, buller och akustik, samhällsbyggnad, vatten och avloppshantering med mera kan vi erbjuda våra kunder optimala helhetslösningar eller hjälpa till vid specifika problemställningar. 

Senast uppdaterad: 17.03.2017