Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Järnvägar, tunnelbanor, vägar, flygplatser

Järnvägar, tunnelbanor, vägar och flygplatser

​Större fokus på transportinfrastruktur

Vägar, järnvägar, tunnelbanor och flygplatser är viktiga delar av transportinfrastrukturen som har varit ett ökat fokus på både i Danmark och internationellt.

I nära samarbete med våra kunder och partners, försöker vi hitta optimala lösningar som balanserar kostnaderna för konstruktion och drift samt minimerar negativ påverkan på miljö, klimat och socialt välbefinnande. Mot denna bakgrund består våra rådgivande team bl.a. av såväl transportekonomer och transportplanerare som miljlöspecialister.

Vill du veta mer?

Torbjörn Spetz
Divisionschef Infrastruktur
Tel: 010-850 11 74
tsp@cowi.se