Flygplatser

Foto: COWI
COWI är en av världens främsta leverantörer av flygplatstjänster med erfarenhet från mer än 600 uppdrag världen över. Inom COWI finns ett flertal specialister inom flera discipliner i hela kedjan från övergripande planering via projektering till drift & underhåll.

Övergripande planering av flygplatser
COWIs breda erfarenhet har erhållits från uppdrag på stora internationella flygplatser som hanterar de allra största flygplanen på marknaden till uppdrag på små regionala flygplatser.

Ledning och styrning av flygplatsprojekt
För att säkerställa leverans av överenskommen kostnad, tidplan och kvalitet i stora flygplatsprojekt krävs gedigen erfarenhet vilket COWI erhållit från stora uppdrag inom infrastruktursektorn. Speciellt inom flygplatssektorn sker en snabb utveckling där optimeringar och analyser i ett tidigt skede ofta ökar värdet på investeringen.

Markprojektering
Markprojektering är ett av nyckelelementen för COWI i flygplatsprojekt. Bl.a. har våra beläggningsingenjörer utvecklat ett unikt koncept för återvinning av både asfalt och betong i samband med underhållsarbeten.

ByggnaderCOWI behärskar spjutsspetsteknik inom passagerarterminaler, flygledartorn och andra byggnader inom flygplatser. Ett tätt samarbete med arkitekten garanterar byggnader med hög funktionalitet och flexibilitet för framtida behov samt givetvis kostnadseffektivitet. Dessutom är de ofta arkitektoniska landmärken.

Drift- och underhållNär manualer och instruktioner tas fram för drift och underhåll är det vanligt att effektiviseringsmöjligheter identifieras som kan leda till stora besparingar i organisation, hur utrustning används eller i hur drift- och skötselinstruktioner utformas.

Installation av teknisk utrustning
Val av utrustning och utformning av elektriska installationer som motsvarar kraven på moderna flygplatser är en disciplin som COWI har gedigen erfarenhet av. Exempel på andra områden som vi kan bra är system för bränsleförsörjning och läcksökning.

Miljöfokus
COWIs miljökonsulter har en bred erfarenhet från att skapa smarta lösningar för att erhålla en flygplats med så lite miljöpåverkan som möjligt. Miljöklassificering kan också vara ett medel för att höja flygplatsens status.

 

 

Senast uppdaterad: 12.02.2018