Järnvägar

Foto: COWI
COWI är en internationell specialist inom järnvägsteknik. Vår mycket professionella personal har utvecklat effektiva och innovativa lösningar inom tvärvetenskapliga järnvägsprojekt.

COWI har stor kompetens inom järnvägens alla discipliner.
Vi kombinerar detta med en omfattande erfarenhet inom projektledning, strategisk planering, risk och säkerhet, upphandling och förvaltning, transportekonomi och trafikprognoser, ekonomiska och finansiella studier samt kvalitetssäkring.

Vi har lång erfarenhet av att genomföra komplexa tvärvetenskapliga järnvägs-och infrastrukturprojekt, med tonvikt på samverkan mellan kompetens och effektiv teknik.

Vår personal är vana vid att arbeta tillsammans över olika yrkesområden, över nationella gränser och kulturer, med olika utbildningsbakgrund och att samarbeta effektivt i tvärvetenskapliga uppdrag.

 

Senast uppdaterad: 29.03.2017