Spårvägar

Foto: COWI
COWI är en internationell specialist på banteknik. Vi utvecklar effektiva och innovativa lösningar inom tvärvetenskapliga spårvägsprojekt.

COWI har stor kompetens inom spårvägens alla discipliner.

Våra tjänster omfattar hela projektets livscykel, från förstudie och planering via detaljprojektering, byggande och drift. Vi kombinerar detta med en omfattande erfarenhet inom projektledning, strategisk planering, risk och säkerhet, upphandling, förvaltning, transportekonomi och prognoser mm.

Vi har lång erfarenhet av att genomföra komplexa multidisciplinära spårvägs- och infrastrukturprojekt med tonvikt på samverkan mellan kompetens och effektiv teknik.

Vår personal är van vid att arbeta tillsammans över olika yrkesområden, över nationella gränser och kulturer med olika utbildningsbakgrund och att samarbeta effektivt i tvärvetenskapliga uppdrag.

 

 

Senast uppdaterad: 29.03.2017