Tunnelbanor

Foto: Adam Mork
COWI är en internationell specialist på järnväg och tunnelbana. Våra skickliga specialister utvecklar effektiva och innovativa lösningar för tvärvetenskapliga järnvägs- och infrastrukturprojekt.

Våra tjänster täcker hela projektets livscykel, från tidiga strategier och analyser av genomförbarhet, till systemdesign och detaljerad design. Dessutom har vi kompetens inom upphandling, byggledning, kontroll och besiktning samt drift och underhåll.

Specialister
Vi har omfattande erfarenhet av att lösa komplexa järnvägs- och infrastrukturprojekt. Vi söker ständigt efter ny kunskap och tillämpar gärna ny teknik.

Senast uppdaterad: 03.05.2017