Vägar och Gator

Foto: cowi
Vägprojekt, stora som små, är idag ofta fokuserade på att förbättra kapaciteten i vägnätet, öka kollektivtrafikens framkomlighet och öka trafiksäkerheten.

COWIs kompetens inom väg- och gatuprojektering är tvärvetenskaplig och omfattar alla aspekter av ett projekt, från inledande förstudier och planering via detaljprojektering, till byggande och drift av den färdiga anläggningen.

Optimering av medel och resurser är en av våra kärnkompetenser, liksom hög kompetens inom infrastrukturplaneringens lagstiftning. Det gör att vi kan bidra till att underlätta planeringsprocessen genom tydliga och lättbegripliga handlingar samt tydlig och informativ kommunikation.

Vi strävar efter att ständigt skaffa ny kunskap och använda oss av ny teknik. Vårt mål är också att utveckla hållbara lösningar i nära samarbete med kunden. 
 

Senast uppdaterad: 30.03.2017